ثبت نام در انجمن بیس بال و سافت بال

اطلاعات عمومی
تاریخ تولد
حداکثر اندازه فایل: 1 MB
انواع مجاز: png gif jpg jpeg
اطلاعات اختصاصی
هر عنوان را در یک خط جدید وارد نمایید.
تصویر گواهی نامه های اخذ شده
حداکثر اندازه فایل: 1 MB
انواع مجاز: png gif jpg jpeg
تاریخ اعتبار گذرنامه
بارگزاری فایل ها
حداکثر اندازه فایل: 1 MB
انواع مجاز: png gif jpg jpeg
تصویر شناسنامه
حداکثر اندازه فایل: 1 MB
انواع مجاز: png gif jpg jpeg
(پشت و رو)
حداکثر اندازه فایل: 1 MB
انواع مجاز: png gif jpg jpeg
حداکثر اندازه فایل: 1 MB
انواع مجاز: png gif jpg jpeg
حداکثر اندازه فایل: 1 MB
انواع مجاز: png gif jpg jpeg
حداکثر اندازه فایل: 1 MB
انواع مجاز: png gif jpg jpeg
حداکثر اندازه فایل: 300 MB
انواع مجاز: png gif jpg jpeg

 

برای عضویت در بانک اطلاعاتی انجمن بیس بال و سافت بال اطلاعات خود را وارد نمایید.

پس از بررسی اطلاعات ارسالی و اعتبار سنجی در کمیته های انجمن کارت شناسایی عضویت صادر خواهد شد. 

 

طرح و تولید : ایران دروپال