جدید ترین نسخه از قوانین بیس بال مورد تأیید کنفدراسیون جهانی بیس بال و سافت بال

شناسه خبر : 996
99/2/13 - 01:08 2020-5-2 02:22:19
این قوانین در فایل پیوست در دسترس علاقه مندان می باشد

جدید ترین نسخه از قوانین بیس بال مورد تأیید کنفدراسیون جهانی بیس بال و سافت بال

این قوانین در فایل پیوست در دسترس علاقه مندان می باشد

جدیدترین نسخه از قوانین بیس بال که مورد تأیید کنفدراسیون جهانی بیس بال و سافت بال قرار گرفته است در فایل پیوست در دسترس علاقه مندان می باشد.

طرح و تولید : ایران دروپال