قسمت سوم برنامه 9

شناسه خبر : 986
98/12/20 - 17:16 2020-3-10 17:28:03
قسمت سوم برنامه رادیویی 9 که به‌صورت پادکست تقدیم شما علاقه‌مندان می‌شود. در این برنامه درخصوص بیانیه کمیته داوران توضیحاتی را می‌شونید....
رادیو بیس‌بال تقدیم می‌کند

قسمت سوم برنامه 9

قسمت سوم برنامه رادیویی 9 که به‌صورت پادکست تقدیم شما علاقه‌مندان می‌شود. در این برنامه درخصوص بیانیه کمیته داوران توضیحاتی را می‌شونید....

قسمت سوم برنامه رادیویی 9 که به‌صورت پادکست تقدیم شما علاقه‌مندان می‌شود. در این برنامه درخصوص بیانیه کمیته داوران توضیحاتی را می‌شونید....

صوت ها

طرح و تولید : ایران دروپال