رادیو بیس‌بال راه‌اندازی شد

شناسه خبر : 982
98/12/14 - 10:18 2020-3-4 10:28:23
اولین قسمت از برنامه 9 اختصاص دارد به صحبت‌های هومن منصوریان، سرپرست جدید انجمن بیس‌بال و سافت‌بال و همچنین شهرام شفاهی رئیس کمیته بیس‌بال و سافت‌بال استان البرز
با تولید برنامه 9

رادیو بیس‌بال راه‌اندازی شد

اولین قسمت از برنامه 9 اختصاص دارد به صحبت‌های هومن منصوریان، سرپرست جدید انجمن بیس‌بال و سافت‌بال و همچنین شهرام شفاهی رئیس کمیته بیس‌بال و سافت‌بال استان البرز

صوت ها

کلید واژه ها

طرح و تولید : ایران دروپال