میلاد مولود کعبه حضرت علی (ع) در طلیعه بهار و نوروز خجسته را به خانواده سرافراز بیسبال و سافتبال ایران تبریک و شادباش می گویم.

شناسه خبر : 981
98/1/1 - 01:08 2019-3-21 01:15:37
میلاد مولود کعبه حضرت علی (ع) در طلیعه بهار و نوروز خجسته را به خانواده سرافراز بیسبال و سافتبال ایران تبریک و شادباش می گویم. سال نو شروع و سرآغاز دور تازه ای از امیدها و همراهی هاست. پیوستن رشته جدید بیسبال 5 رویای تحقق جمعیتی روزافزون به خانواده بیسبال کشوراست که در هر کوی و برزنی نام و بازی آن بر سر زبان ها خواهد بود. امیدوارم سال 98 سال بیسبال باشد. سالی که بیش از هر رشته ای این بازی و رشته ورزشی بدرخشد و گامی باشد بر توسعه و روند حرفه ای شدن. با احترام بهرام کاردان
طرح و تولید : ایران دروپال