نقش رسانه ها در توسعه بیس بال بسیار پرنگ و موثر است

شناسه خبر : 970
96/6/6 - 14:12 2017-8-28 15:22:48
هرچند از دهه 20 این رشته در ایران در حال انجام است اما همچنان ناشناخته است و بسیاری آن را با سایر ورزش ها  از جمله فوتبال آمریکایی (راگبی) اشتباه می گیرند در حالی که این ورزش با سایر رشته های اشتباه گرفته شده متفاوت است که رسانه ها در توسعه و آگاهی بخشی در این زمینه می توانند بسیار موثر باشند.
یکی از ناظران طرح ملی برتام

نقش رسانه ها در توسعه بیس بال بسیار پرنگ و موثر است

هرچند از دهه 20 این رشته در ایران در حال انجام است اما همچنان ناشناخته است و بسیاری آن را با سایر ورزش ها از جمله فوتبال آمریکایی (راگبی) اشتباه می گیرند در حالی که این ورزش با سایر رشته های اشتباه گرفته شده متفاوت است که رسانه ها در توسعه و آگاهی بخشی در این زمینه می توانند بسیار موثر باشند.

ورزش بیــس بــال کــه ریشــه در تمــدن کهــن ایــران و بــازی هــای بومــی و محلــی کشورمان دارد، در جهــان از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت. با وجود اینکه این رشته ورزشی از دهه 20 خورشیدی با همین نام در ایران درحال انجام است اما همچنان در رده ورزش های نو پا و ناشناخته قرار دارد که با اجرای طرح برتام (برنامــه ملــی توســعه و آمــوزش بیس بــال و ســافت بال در مــدارس کشــور) می توان به توسعه این رشته ورزشی بیش از در زمان دیگر امیدوار شد.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال، سعید موحدیان، یکی از ناظرین اجرای این طرح در رابطه با روند چگونگی اجرای آن توضیح داد:با پیگری های انجمن بیس بال و سافت بال ایران و سفر آقای ریکاردو فراکری رییس کنفدراسیون جهانی این رشته ورزشی به ایران قرار شد طرح برتام در مدارس ایران به هدف توسعه این رشته ورزشی در ایران اجرا شود.

او ادامه داد: در ابتدا 8 استان و در هر استان 2 مدرسه دختران و پسران به عنوان پایلوت برای اجرای این طرح در نظر گرفت شد و پس از آن معلمان ورزش این مدارس در یک اردو آموزشی ده روزه که در آبان سال گذشته در استان البرز زیر نظر مربیان ایتالیایی این رشته برگزار شد به منظور فرا گیری سافت بال و بیس بال شرکت کردند.

وی ادامه داد: همچنین در این ده روز کتاب و جزو های آموزشی که از سوی کنفدراسیون جهانی این رشته تهیه شده بود در اختیار این مربیان قرار داده شد که این ورزش را در غالب بازی، به شکل گام به گام به نونهالان آموزش می دهد و معلمان با استفاده از آنها و کمک ناظران توانستند در طول سال گذشته این رشته را در مدارس به دانش آوزان اموزش دهند.

موحدیان، با اشاره به اینکه بیس بال، ورزشی جامع و مهیج است که در کنار توانمندی فیزیکی نیاز به تمرکز ذهنی دارد از استقبال خوبی که از این ورزش انجام شد خبر داد گفت: از آنجایی که این ورزش نیاز به تمرکز بالایی دارد و همچون شطرنج به تمرکز و توانمندی ذهنی افراد کمک می کند در میان دانش آموزان و خانواده هایشان با استقبال خوبی رو برو شد. او همچنین شباهت این رشته ورزشی با سایر ورزش های بومی ایران را نکته مثبتی برای توسعه و ارتباط افراد با این ورزش در ایران بیان کرد.

موحدیان، در آخر از نقش رسانه ها برای شناخت این رشته در جامعه گفت و بیان کرد: هرچند از دهه 20 این رشته در ایران در حال انجام است اما همچنان ناشناخته است و بسیاری آن را با سایر ورزش ها از جمله فوتبال آمریکایی (راگبی) اشتباه می گیرند در حالی که این ورزش با سایر رشته های اشتباه گرفته شده متفاوت است که رسانه ها در توسعه و آگاهی بخشی در این زمینه می توانند بسیار موثر باشند. 

طرح و تولید : ایران دروپال