در روند برگزاری(برتام) با استقبال بی نظیری روبرو شدیم

شناسه خبر : 968
96/6/4 - 00:59 2017-8-26 02:23:47
برای اجرای این طرح ابتدا استان های البرز، قزوین، تهران، اصفهان، چهارمحال بختیاری را به عنوان پایلوت در نظر گرفتیم. با آموزش و پروش هر یک از استان های یاد شده وارد مذاکره شدیم، با کمک بسته های آموزشی که کنفدارسیون جهانی در اختیار ما قرار داد و حمایت هیات های اجرایی، معلمانی را برای آموزش دانش آموزان در مدارس تربیت کردیم و سپس این معلمان با کمک بسته های آموزشی مذکور و ناظرین استان ها که از افراد انجمن این رشته ورزشی در ایران هستند توانستند دانش آموزان را در این رشته ورشی تربیت کنند که خوشبختانه با استقبال بسیاری خوبی رو به رو شدیم و روند خوبی را طی کردیم.
مسئول هماهنگی تیم های دختران جشنوراه ملی برتام:

در روند برگزاری(برتام) با استقبال بی نظیری روبرو شدیم

برای اجرای این طرح ابتدا استان های البرز، قزوین، تهران، اصفهان، چهارمحال بختیاری را به عنوان پایلوت در نظر گرفتیم. با آموزش و پروش هر یک از استان های یاد شده وارد مذاکره شدیم، با کمک بسته های آموزشی که کنفدارسیون جهانی در اختیار ما قرار داد و حمایت هیات های اجرایی، معلمانی را برای آموزش دانش آموزان در مدارس تربیت کردیم و سپس این معلمان با کمک بسته های آموزشی مذکور و ناظرین استان ها که از افراد انجمن این رشته ورزشی در ایران هستند توانستند دانش آموزان را در این رشته ورشی تربیت کنند که خوشبختانه با استقبال بسیاری خوبی رو به رو شدیم و روند خوبی را طی کردیم.

هرچند دو رشته ورزشی بیس بال و سافت بال از دهه 20 خورشیدی تا کنون در ایران در حال انجام است،اما از جایگاهی که باید نسبت به سایر رشته ها  برخوردار باشد  برخوردار نبوده و همچنان در میان مردم رشته نوپا و نا شناخته محسوب می شود. با این وجود حمایت هایی که از دو سال گذشته از سوی کنفدارسیون جهانی این رشته ورزشی در ایران آغاز شد و اجرا طرح برتام (برنامــه ملــی توســعه و آمــوزش بیس بــال و ســافت بال در مــدارس کشــور) امیدها برای توسعه هرچه بیشتر این رشته در ایران به عنوان پایگاه توسعه  خاورمیانه ای این رشته ای ورزشی، در دل دوست داران این رشته بیش از هر زمان روشن شد.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی انجمن بیس بالب و سافت بال، مسئول هماهنگی تیم های دختران جشنوراه ملی " برتام"،  با اشاره به تفاوت هایی که در دو رشته ورزشی بیس بال و سافت بال وجود دارد،رشته سافت بال را مختص بانوان در المپیک برشمرد و از استقبال بانوان از این رشته ورزشی در ایران خبر داد.

عطیه یوسفی، افزود: با پیگیری های مدوام انجمن بیس بال و سافت بال ایران و در پی سفر آقای ریــکاردو فراکــری رئیس کنفدارسیون جهانی این رشته ورزشی به کشورمان قرار شد طرحی با عنوان برتام برای توسعه هرچه بیشتر دو رشته ورزشی بیس بال و سافت  در ایران به عنوان پایگاه توسعه این ورزش در خاورمیانه انجام شود. وی ادامه داد: برای اجرای این طرح ابتدا استان های البرز، قزوین، تهران، اصفهان، چهارمحال بختیاری را به عنوان پایلوت در نظر گرفتیم. با آموزش و پروش هر یک از استان های یاد شده وارد مذاکره شدیم، با کمک بسته های آموزشی که کنفدارسیون جهانی در اختیار ما قرار داد و حمایت هیات های اجرایی، معلمانی را برای آموزش دانش آموزان در مدارس تربیت کردیم و سپس این معلمان با کمک بسته های آموزشی مذکور و ناظرین استان ها که از افراد انجمن این رشته ورزشی در ایران هستند توانستند دانش آموزان را در این رشته ورشی تربیت کنند که خوشبختانه با استقبال بسیاری خوبی رو به رو شدیم و روند خوبی را طی کردیم.

یوسفی، همچنین از برگزاری مسابقات دانش آموزی بیس بال و سافت بال در سطح استان ها خبر داد و تصریح کرد: در روند آموزش این ورزش چندین مسابقه و جشنواره برای تیم ها دانش آموزی در هر استان برگزار شده است  که  از این میان ، تیم های منتخب قرار است در روزهای 15 الی 17 شهریور ماه سال جاری در تهران به مصاف یک دیگر روند و مورد استعداد یابی قرار گیرند. او همچنین از افتتاح زمین مناسب و استانداری برای بازی های بین المللی این رشته در استان کرج در آینده نزدیک خبر داد.

مسئول هماهنگی تیم های دختران جشنوراه ملی برتام در مورد استقبال دختران و بانوان از این رشته در ایران گفت:تفاوت دو رشته بیس بال و سافت بال در جنسیت آنها است.با توجه به تغییراتی که در ورزش بیس بال از سوی فدارسیون جهانی صورت گرفته و معرفی سافت بال به عنوان رشته ورزشی خاص بانوان در بازی های المپیک این رشته از سوی بانوان، این رشته ورزشی از سوی دختران و خانواده هایشان بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.

طرح و تولید : ایران دروپال