انتصاب مسئول کمیته های بیس بال و سافت بال استان سیستان و بلوچستان

شناسه خبر : 956
95/10/10 - 07:11 2016-12-30 07:36:25
بهرام کاردان، سرپرست انجمن  با صدور احکام جداگانه ای مجید آقا میری را به سمت مسئول کمیته بیس بال و سعیده دیودل را به سمت مسئول کمیته سافت بال استان سیستان و بلوچستان منصوب کرد.
با صدور حکمی از طرف سرپرست انجمن

انتصاب مسئول کمیته های بیس بال و سافت بال استان سیستان و بلوچستان

بهرام کاردان، سرپرست انجمن با صدور احکام جداگانه ای مجید آقا میری را به سمت مسئول کمیته بیس بال و سعیده دیودل را به سمت مسئول کمیته سافت بال استان سیستان و بلوچستان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال در راستای توسعه بیس بال و سافت بال در سراسر کشور بهرام کاردان، سرپرست انجمن  با صدور احکام جداگانه ای مجید آقا میری را به سمت مسئول کمیته بیس بال و سعیده دیودل را به سمت مسئول کمیته سافت بال استان سیستان و بلوچستان منصوب کرد. متن این احکام به شرح ذیل است:

جناب آقای مجید آقامیری

باسلام و احترام

         نظر به پیشنهاد هیات انجمن های ورزشی استان سیستان و بلوچستان جنابعالی به سمت  "مسئول کمیته بیس بال آن استان" منصوب می گردید. امید است تا با عنایت به علاقه مندی و تجارب ارزشمندی که دارید زمینه توسعه هر چه بیشتر این رشته را ایجاد و شرایط حضور مقتدرانه تیم های منتخب آن استان در رده های مختلف سنی را در لیگ مسابقات کشور فراهم نمایید.

بدیهی است هماهنگی با کمیته های هیئت اجرایی انجمن به منظور تحقق اهداف فوق مورد تاکید می باشد.   

 

                                                                                                                 بهرام کاردان

سرپرست انجمن بیس بال و سافت بال

سرکار خانم سعیده دیودل

باسلام و احترام

         نظر به پیشنهاد هیأت انجمن های ورزشی استان سیستان و بلوچستان سرکار به سمت      "مسئول کمیته سافت بال آن استان" منصوب می گردید. امید است تا با عنایت به علاقه مندی و تجارب ارزشمندی که دارید زمینه توسعه هر چه بیشتر این رشته را ایجاد و شرایط حضور مقتدرانه تیم های منتخب آن استان در رده های مختلف سنی را در لیگ مسابقات کشور فراهم نمایید.

بدیهی است هماهنگی با کمیته های هیئت اجرایی انجمن به منظور تحقق اهداف فوق مورد تاکید می باشد.  

                                                                                                                 بهرام کاردان

سرپرست انجمن بیس بال و سافت بال

طرح و تولید : ایران دروپال