گزارش تصویری 1/ آغاز مرحله نخست از فاز اول برنامه ملی توسعه و آموزش بیس بال و سافت بال در مدارس کشور(برتام)

شناسه خبر : 942
95/8/11 - 20:25 2016-11-1 20:32:02
مرحله نخست از فاز اول برنامه ملی توسعه و آموزش بیس بال و سافت بال در مدارس کشور(برتام)، با هدف آموزش بیس بال و سافت بال به معلمان ورزش مدارس منتخب کشور به منظور توسعه و آموزش بیس بال و سافت بال به دانش آموزان در سنین پایه با حمایت و همکاری مشترک کنفدراسیون جهانی بیس بال و سافت بال، انجمن بیس بال و سافت بال، وزارت آموزش و پرورش، فدراسیون انجمن های ورزشی و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران به مدت هفت روز در محل زمین اختصاصی بیس بال مجموعه ورزشی انقلاب کرج برگزار شد.

گزارش تصویری 1/ آغاز مرحله نخست از فاز اول برنامه ملی توسعه و آموزش بیس بال و سافت بال در مدارس کشور(برتام)

مرحله نخست از فاز اول برنامه ملی توسعه و آموزش بیس بال و سافت بال در مدارس کشور(برتام)، با هدف آموزش بیس بال و سافت بال به معلمان ورزش مدارس منتخب کشور به منظور توسعه و آموزش بیس بال و سافت بال به دانش آموزان در سنین پایه با حمایت و همکاری مشترک کنفدراسیون جهانی بیس بال و سافت بال، انجمن بیس بال و سافت بال، وزارت آموزش و پرورش، فدراسیون انجمن های ورزشی و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران به مدت هفت روز در محل زمین اختصاصی بیس بال مجموعه ورزشی انقلاب کرج برگزار شد.
عکس از هدی قیاثوند
طرح و تولید : ایران دروپال