صعود تیم های هیأت انجمن های ورزشی استان خراسان رضوی و قم به دور نهایی لیگ بیس بال کشور

شناسه خبر : 936
95/8/7 - 22:48 2016-10-28 23:55:19
در مجموع رقابت های دور رفت و برگشت لیگ بیس بال منطقه شمال کشور تیم های هیأت انجمن های ورزشی استان خراسان رضوی و هیأت انجمن های ورزشی استان قم به عنوان تیم های اول و دوم به دور نهایی صعود نمودند و تیم هیأت انجمن های ورزشی استان گیلان که جایگاه سوم را در رقابت های لیگ بیس بال منطقه شمال کشور بدست آورد می بایست با تیم سوم منتخب از لیگ منطقه جنوب کشور به منظور صعود به رقابت های دور نهایی لیگ بیس بال کشور به رقابت بپردازد
در پایان رقابت های لیگ بیس بال منطقه شمال کشور

صعود تیم های هیأت انجمن های ورزشی استان خراسان رضوی و قم به دور نهایی لیگ بیس بال کشور

در مجموع رقابت های دور رفت و برگشت لیگ بیس بال منطقه شمال کشور تیم های هیأت انجمن های ورزشی استان خراسان رضوی و هیأت انجمن های ورزشی استان قم به عنوان تیم های اول و دوم به دور نهایی صعود نمودند و تیم هیأت انجمن های ورزشی استان گیلان که جایگاه سوم را در رقابت های لیگ بیس بال منطقه شمال کشور بدست آورد می بایست با تیم سوم منتخب از لیگ منطقه جنوب کشور به منظور صعود به رقابت های دور نهایی لیگ بیس بال کشور به رقابت بپردازد

به گزارش واحد خبر روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال ایران، دور برگشت مسابقات لیگ بیس بال منطقه شمال کشور با حضور چهار تیم هیأت انجمن های ورزشی استان خراسان، هیأت انجمن های ورزشی استان قم، هیأت انجمن های ورزشی استان گیلان و باشگاه طیف تهران به میزبانی هیأت انجمن های ورزشی استان تهران در زمین شماره 4 مجموعه ورزشی آزادی تهران از تاریخ 5 لغایت 7 آبان ماه برگزار گردید.

در نخستین روز این دور از رقابت ها دو دیدار انجام شد که در اولین دیدار تیم های  هیأت انجمن های ورزشی استان قم و هیأت انجمن های ورزشی استان خراسان رضوی به مصاف هم رفتند که در اینینگ هشتم از این بازی نماینده استان قم توانست تیم خراسان رضوی را با نتیجه 14 بر 4 مغلوب خود کند. در دومین دیدار از روز نخست مسابقات تیم های باشگاه طیف تهران و هیأت انجمن های ورزشی استان گیلان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت تیم گیلان توانست در پایین اینینگ نهم از بازی با نتیجه 5 بر 3 از سد طیف تهران عبور کند.

دومین روز این رقابت ها با انجام دو دیدار پیگیری شد. در نخستین دیدار، تیم های هیأت انجمن های ورزشی استان قم و هیأت انجمن های ورزشی استان گیلان به میدان رفتند که در پایین اینینگ هفتم تیم با انگیزه قم توانست با نتیجه قاطع 12 بر 2 نماینده گیلان را شکست دهد.  در دومین دیدار روز دوم این دور از رقایت ها تیم های باشگاه طیف تهران و هیأت انجمن های ورزشی استان خراسان رضوی با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایین اینینگ نهم از این دیدار نماینده خراسان رضوی توانست با نتیجه 9 بر 6 تیم طیف تهران را مغلوب خود کند.

در آخرین روز از رقابت های دور برگشت لیگ بیس بال منطقه شمال کشور دو دیدار انجام شد. در اولین دیدار تیم های هیأت انجمن های ورزشی استان خراسان رضوی و هیأت انجمن های ورزشی استان گیلان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایین اینینگ نهم این مسابقه تیم خراسان رضوی با نتیجه 7 بر 1 پیروز میدان شد. در آخرین مسابقه در این دور از رقابت ها تیم های هیأت انجمن های ورزشی استان قم و باشگاه طیف تهران به مصاف هم رفتند و در پایین اینینگ هفتم این بازی تیم قم توانست با نتیجه قاطع 11 بر 1 تیم باشگاه طیف تهران را درهم شکند. 

بنابر نتایج بدست آمده در این دور از رقابت ها تیم هیأت انجمن های ورزشی استان قم با سه پیروزی و بدون شکست صدر نشین این دور از رقابت ها شد و تیم های هیأت انجمن های ورزشی استان خراسان رضوی، هیأت انجمن های ورزشی استان گیلان و باشگاه طیف تهران به ترتیب در جایگاه دوم تا چهارم قرار گرفتند. همچنین در مجموع رقابت های دور رفت و برگشت لیگ بیس بال منطقه شمال کشور تیم های هیأت انجمن های ورزشی استان خراسان رضوی و هیأت انجمن های ورزشی استان قم به عنوان تیم های اول و دوم به دور نهایی صعود نمودند و تیم هیأت انجمن های ورزشی استان گیلان که جایگاه سوم را در رقابت های لیگ بیس بال منطقه شمال کشور بدست آورد می بایست با تیم سوم منتخب از لیگ منطقه جنوب کشور به منظور صعود به رقابت های دور نهایی لیگ بیس بال کشور به رقابت بپردازد.

 

طرح و تولید : ایران دروپال