گزارش تصویری/مسابقات دور رفت لیگ سافت بال منطقه جنوب کشور در سال 95

شناسه خبر : 928
95/6/26 - 13:10 2016-9-16 14:15:18
مسابقات دور رفت لیگ سافت بال منطقه جنوب کشور با حضور پنج تیم اصفهان الف، اصفهان ب(جوانان اصفهان)، جوانان هیأت انجمن های ورزشی استان بوشهر، جم بوشهر و نیکان بوشهر به مدت سه روز از تاریخ 24 لغایت 26 شهریور ماه به میزبانی هیأت انجمن های ورزشی استان بوشهر برگزار شد

گزارش تصویری/مسابقات دور رفت لیگ سافت بال منطقه جنوب کشور در سال 95

مسابقات دور رفت لیگ سافت بال منطقه جنوب کشور با حضور پنج تیم اصفهان الف، اصفهان ب(جوانان اصفهان)، جوانان هیأت انجمن های ورزشی استان بوشهر، جم بوشهر و نیکان بوشهر به مدت سه روز از تاریخ 24 لغایت 26 شهریور ماه به میزبانی هیأت انجمن های ورزشی استان بوشهر برگزار شد

طرح و تولید : ایران دروپال