حضور پررنگ نمایندگان ایران در سمینار های رسمی آموزشی فدراسیون جهانی بیس بال/ گزارش تصویری

شناسه خبر : 870
95/1/11 - 11:15 2016-3-30 12:29:04
به گزارش واحد خبر روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال، مجموعه سمینار های رسمی ارتقاء مهارت فدراسیون جهانی بیس بال از تاریخ 7 لغایت 9 فروردین ماه در هنگ کنگ برگزار گردید.  آقایان هومن منصوریان در بخش کمیته فنی، عباس چارگامه در بخش اسکورینگ، محمد حسین شاه محمودی و سعید موحدیان عطار در بخش داوری چهار نماینده کشورمان در این رویداد مهم ورزشی بودند که موفق به کسب گواهینامه این دوره آموزشی شدند.
در اولین رویداد ورزشی بیس بال در سال 95

حضور پررنگ نمایندگان ایران در سمینار های رسمی آموزشی فدراسیون جهانی بیس بال/ گزارش تصویری

به گزارش واحد خبر روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال، مجموعه سمینار های رسمی ارتقاء مهارت فدراسیون جهانی بیس بال از تاریخ 7 لغایت 9 فروردین ماه در هنگ کنگ برگزار گردید. آقایان هومن منصوریان در بخش کمیته فنی، عباس چارگامه در بخش اسکورینگ، محمد حسین شاه محمودی و سعید موحدیان عطار در بخش داوری چهار نماینده کشورمان در این رویداد مهم ورزشی بودند که موفق به کسب گواهینامه این دوره آموزشی شدند.

طرح و تولید : ایران دروپال