بازدید معاون برگزاری مسابقات فدراسیون آسیایی از زمین و امکانات ورزشگاه انقلاب کرج/گزارش تصویری

شناسه خبر : 865
94/12/16 - 11:04 2016-3-6 11:19:30
در این دیدار که با حضور آقایان ندایی رئیس کمیته آموزش و رانا نایب رئیس کمیته استعداد یابی انجمن صورت پذیرفت، آقای چنگ ضمن تصویر برداری از کلیه امکانات موجود در مجموعه ورزشی انقلاب کرج رضایت خود را از پتانسیل های موجود در ایران به منظور میزبانی مسابقات آسیایی ابراز داشت.
در راستای درخواست ایران مبنی بر میزبانی مسابقات آسیایی انجام پذیرفت

بازدید معاون برگزاری مسابقات فدراسیون آسیایی از زمین و امکانات ورزشگاه انقلاب کرج/گزارش تصویری

در این دیدار که با حضور آقایان ندایی رئیس کمیته آموزش و رانا نایب رئیس کمیته استعداد یابی انجمن صورت پذیرفت، آقای چنگ ضمن تصویر برداری از کلیه امکانات موجود در مجموعه ورزشی انقلاب کرج رضایت خود را از پتانسیل های موجود در ایران به منظور میزبانی مسابقات آسیایی ابراز داشت.
به گزارش واحد خبر روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال، پیرو از درخواست ایران از فدراسیون بیس بال آسیا مبنی بر میزبانی مسابقات آسیایی در ایران، صبح روز جمعه سم چنگ معاون برگزاری مسابقات فدراسیون بیس بال آسیا از زمین بیس بال و دیگر امکانات مجموعه ورزشی انقلاب کرج بازدید کرد.
در این دیدار که با حضور آقایان ندایی رئیس کمیته آموزش و رانا نایب رئیس کمیته استعداد یابی انجمن صورت پذیرفت، آقای چنگ ضمن تصویر برداری از کلیه امکانات موجود در مجموعه ورزشی انقلاب کرج رضایت خود را از پتانسیل های موجود در ایران به منظور میزبانی مسابقات آسیایی ابراز داشت.

طرح و تولید : ایران دروپال