تعیین تکلیف تیم های صعود کننده به دور نهایی مسابقات بین باشگاهی سافت بال

شناسه خبر : 862
94/12/4 - 17:26 2016-2-23 17:47:18
فدراسیون انجمن های ورزشی در پاسخ به درخواست انجمن و پس از انجام بررسی های لازم نظر نهایی خود را مبنی بر برگزاری دور نهایی مسابقات بین باشگاهی سافت بال کشور  با حضور دوتیم  آذرخش و کرسینی از منطقه شمال کشور و دو تیم هیات انجمنهای ورزشی استان های قم و اصفهان از منطقه جنوب کشوراعلام نمود.
در پی درخواست انجمن از فدراسیون انجمن های ورزشی صورت گرفت

تعیین تکلیف تیم های صعود کننده به دور نهایی مسابقات بین باشگاهی سافت بال

فدراسیون انجمن های ورزشی در پاسخ به درخواست انجمن و پس از انجام بررسی های لازم نظر نهایی خود را مبنی بر برگزاری دور نهایی مسابقات بین باشگاهی سافت بال کشور با حضور دوتیم آذرخش و کرسینی از منطقه شمال کشور و دو تیم هیات انجمنهای ورزشی استان های قم و اصفهان از منطقه جنوب کشوراعلام نمود.

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال در پی رویداد های پیش آمده در برگزاری مسابقات بین باشگاهی سافت بال منطقه شمال، انجمن بیس بال و سافت بال ضمن ارسال نامه ای به فدراسیون انجمن های ورزشی و تشریح موارد پیش آمده، تعیین تکلیف تیم های حاضر در دور نهایی این مسابقات را خواستار شد.

در همین راستا فدراسیون انجمن های ورزشی در پاسخ به درخواست انجمن و پس از انجام بررسی های لازم نظر نهایی خود را مبنی بر برگزاری دور نهایی مسابقات بین باشگاهی سافت بال کشور  با حضور دوتیم  آذرخش و کرسینی از منطقه شمال کشور و دو تیم هیات انجمنهای ورزشی استان های قم و اصفهان از منطقه جنوب کشوراعلام نمود.

 

طرح و تولید : ایران دروپال