تقدیر نماینده فدراسیون جهانی بیس بال از سرعت عمل انجمن بیس بال ایران در راستای عملی نمودن تعهدات انجام شده

شناسه خبر : 860
94/12/3 - 18:11 2016-2-22 18:35:57

به گزارش واحد خبر روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال ایران ساندرو مورونی در پایان سفر چهار روزه خود به ایران به منظور جمع بندی نتایج این سفر، جمعه ظهر جلسه ای با مسئولان انجمن بیس بال و سافت بال ایران داشت.

نماینده فدراسیون جهانی بیس بال در این دیدار با اشاره به بازدید های انجام شده از زمین های کرج و اصفهان خاطر نشان کرد پس از بررسی های به عمل آمده ظرف دو هفته آینده نیازمندی های اجرایی هر یک از این زمین های ورزشی اعلام خواهد شده وی در ادامه افزود زمین اصفهان به دلیل مسطح بودن و بکر بودن در زمینه طراحی و ساخت نسبت به زمین کرج با توجه به اصلاحات لازم برای آماده سازی زمین کرج از هزینه کمتری برخوردار خواهد بود.

ساندرو مورونی با اشاره به نیازمندی های نرم افزاری ایران در چگونگی ساخت و نگهداری زمین های بیس بال تصریح کرد رییس فدراسیون جهانی اصرار دارد تا کتابی که توسط فدراسیون جهانی بیس بال در زمینه ساخت و نگهداری زمین های بیس بال تهیه شده است به زبان فارسی ترجمه شده و در ایران در اختیار علاقه مندان قرار گیرد. وی در این زمینه خاطر نشان کرد فدراسیون جهانی بیس بال طی دو ماه آینده جدید ترین تالیفات این فدراسیون را در اختیار انجمن بیس بال و سافت بال  ایران قرار خواهد داد.

در ادامه این دیدار نماینده فدراسیون جهانی بیس بال گزارشی از جلسات برگزار شده با شرکت های مجری و پیمانکار در زمینه ساخت زمین های ورزشی ارائه نمود و تصریح کرد شرکت های حاضر در این جلسات از تخصص و تجربه قابل قبولی برخوردار بودند و از انجمن بیس بال و سافت بال به سبب شناسایی دقیق این شرکت ها قدردانی می نمایم.

وی در خصوص جمع بندی نتایج این سفر گفت: ما تا دو هفته آینده نیازمندی های اجرایی خود را به شرکت های مجری در ایران اعلام خواهیم کرد و پس از برآور های مالی و فنی لازم اقدامات اجرایی بعدی انجام خوهد پذیرفت.

در انتهای این جلسه ساندرو مورونی از سرعت عمل انجمن بیس بال و سافت بال در عملی نمودن تعهدات خود در پی سفر رییس فدراسیون جهانی بیس بال به ایران و همچنین برنامه ریزی این سفر و بازدید های انجام شده قدردانی نمود. 

طرح و تولید : ایران دروپال