انتصاب نایب رییس کمیته داوران و ناییب رییس کمیته استعداد یابی سافت بال

شناسه خبر : 849
94/10/28 - 00:06 2016-1-18 00:16:39
به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال علیرضا ادیب در احکام جداگانه ای خانم ها آزاده وسیلی را به سمت نایب رییس بانوان کمیته داوران سافت بال و زهرا موسوی زاده را به سمت نایب رییس بانوان کمیته استعداد یابی سافت بال منصوب کرد. متن این احکام به شرح ذیل است:
با صدور احکامی از سوی رییس انجمن انجام پذیرفت

انتصاب نایب رییس کمیته داوران و ناییب رییس کمیته استعداد یابی سافت بال

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال علیرضا ادیب در احکام جداگانه ای خانم ها آزاده وسیلی را به سمت نایب رییس بانوان کمیته داوران سافت بال و زهرا موسوی زاده را به سمت نایب رییس بانوان کمیته استعداد یابی سافت بال منصوب کرد. متن این احکام به شرح ذیل است:

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال علیرضا ادیب در احکام جداگانه ای خانم ها آزاده وسیلی را به سمت نایب رییس بانوان کمیته داوران سافت بال و زهرا موسوی زاده را به سمت نایب رییس بانوان کمیته استعداد یابی سافت بال منصوب کرد. متن این احکام به شرح ذیل است:

سرکار خانم آزاده وسیلی

باسلام و احترام

        با توجه به تجربه، تعهد و علاقمندی جنابعالی به امور ورزش بموجب این ابلاغ سرکار بعنوان "نایب رئیس بانوان کمیته داوران سافت بال " منصوب میگردید.

امید است با اتکال به خداوند منان و بکارگیری اعضای متخصص و با تجربه با هماهنگی انجمن و استان در امور محوله موفق و مؤید باشید. (م)

                                                               علیرضا ادیب

                                                رئیس انجمن بیس بال و سافت بال

 

سرکار خانم زهرا موسوی زاده

باسلام و احترام

با توجه به تجربه، تعهد و علاقمندی جنابعالی به امور ورزش بموجب این ابلاغ جنابعالی بعنوان" نایب رئیس بانوان کمیته استعدادیابی سافت بال " منصوب میگردید.

امید است با اتکال به خداوند منان و بکارگیری اعضای متخصص و با تجربه با هماهنگی انجمن و استان در امور محوله موفق و مؤید باشید. (م)

                                                               علیرضا ادیب

                                                رئیس انجمن بیس بال و سافت بال

طرح و تولید : ایران دروپال