قول مساعد شهردار اصفهان مبنی بر برگزاری مسابقات بین المللی شهر های خواهر خوانده

شناسه خبر : 782
94/8/16 - 10:06 2015-11-7 10:50:43
شهردار اصفهان ضمن ابراز خرسندی از پیشنهاد انجمن مبنی بر برگزاری مسابقات ورزشی میان شهرهای خواهر خوانده اصفهان به منظور توسعه ارتباطات سازنده میان این شهرها، قول مساعد داد تا شهرداری اصفهان با حمایت های فنی انجمن بیس بال و سافت بال میزبان اولین دور از مسابقات بین المللی بیس بال میان تیم های بیس بال شهرهای خواهر خوانده اصفهان در اردیبهشت ماه سال آینده باشد.
در پی دیدار رئیس انجمن با شهردار اصفهان

قول مساعد شهردار اصفهان مبنی بر برگزاری مسابقات بین المللی شهر های خواهر خوانده

شهردار اصفهان ضمن ابراز خرسندی از پیشنهاد انجمن مبنی بر برگزاری مسابقات ورزشی میان شهرهای خواهر خوانده اصفهان به منظور توسعه ارتباطات سازنده میان این شهرها، قول مساعد داد تا شهرداری اصفهان با حمایت های فنی انجمن بیس بال و سافت بال میزبان اولین دور از مسابقات بین المللی بیس بال میان تیم های بیس بال شهرهای خواهر خوانده اصفهان در اردیبهشت ماه سال آینده باشد.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی انجمن بیس با وسافت بال در این دیدار رئیس انجمن ضمن تشریح جذابیت های موجود در ورزش های مهیج بیس بال و سافت بال خواستار حمایت بیش از پیش مجموعه شهرداری اصفهان در راستای توسعه این رشته های ورزشی در شهر اصهان شد. ادیب همچنین پیشنهاد خود مبنی بر آمادگی انجمن بیس بال و سافت به منظور پشتیبانی فنی از برگزاری مسابقات بین المللی بیس بال میان شهر های خواهر خوانده اصفهان  را به شهردار اصفهان ارائه  نمود.

دکتر مهدی جمالی نژاد ضمن ابراز تمایل نسبت به گسترش ورزش های بیس بال و سافت بال در میان عموم جوانان اصفهانی نظر مساعد خود مبنی بر انجام اقدامات لازم از طریق سازمان ورزش شهرداری اصفهان در این خصوص ابراز داشت. علاوه بر آن شهردار اصفهان ضمن ابراز خرسندی از پیشنهاد انجمن مبنی بر برگزاری مسابقات ورزشی میان شهرهای خواهر خوانده اصفهان به منظور توسعه ارتباطات سازنده میان این شهرها، قول مساعد داد تا شهرداری اصفهان با حمایت های فنی انجمن بیس بال و سافت بال میزبان اولین دور از مسابقات بین المللی بیس بال میان تیم های بیس بال شهرهای خواهر خوانده اصفهان در اردیبهشت ماه سال آینده باشد.

در انتهای این دیدار که با حضور کاردان، نایب رئیس انجمن انجام پذیرفت رئیس انجمن تندیس یاذ بود انجمن بیس بال وسافت بال را تقدیم شهردار اصفهان نمود.

دیدگاه ها

و باز هم بیس بال و فقط بیس بال و نه سافت بال
طرح و تولید : ایران دروپال