اصفهان آوردگاه دور رفت مسابقات لیگ جنوب کشور

شناسه خبر : 656
94/5/17 - 13:35 2015-8-8 14:48:36
پس از برگزاری رقابت های تنگاتنگ لیگ شمال کشور در مشهد مقدس، این بار همه چشم ها به رقابت های لیگ جنوب کشور دوخته شده است. این رقابت ها از فردا با میزبانی اصفهان انجام خواهد شد.
18 تا 22 مرداد ماه 1394

اصفهان آوردگاه دور رفت مسابقات لیگ جنوب کشور

پس از برگزاری رقابت های تنگاتنگ لیگ شمال کشور در مشهد مقدس، این بار همه چشم ها به رقابت های لیگ جنوب کشور دوخته شده است. این رقابت ها از فردا با میزبانی اصفهان انجام خواهد شد.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال جمهوری اسلامی ایران، شاید قبل از برگزاری رقابت های لیگ شمال هیچ یک از کارشناسان ورزش بیس بال پیش بینی جدال تنگاتنگ تیم های حاضر در لیگ شمال را نمی کردند. این بار همه چشم ها به رقابت های لیگ جنوب کشور دوخته شده است. این رقابت ها از فردا با میزبانی اصفهان انجام خواهد شد. در این رقابت ها تیم های لیان پارسه بوشهر، هیات انجمن های ورزشی استان هرمزگان، نادری بوشهر، پتوی لاله اصفهان و هیات انجمن های ورزشی استان کرمان حضور دارند و تیم ها مطابق با جدول زمانبندی زیر با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

 

ایام

مورخ

11/30-8/30

19-16

یکشنبه

94/05/18

کرمان- لیان

پتوی لاله - هرمزگان

دو شنبه

94/05/19

کرمان - نادری

پتوی لاله - لیان

سه شنبه

94/05/20

کرمان - هرمزگان

نادری - لیان

چهارشنبه

94/05/21

هرمزگان - لیان

نادری -  پتوی لاله

پنج شنبه

94/05/22

هرمزگان - نادری

کرمان -  پتوی لاله

 

با توجه به جوان گرایی تیم های حاضر در لیگ شمال و جنوب کشور پیش بینی می شود این رقابت ها نیز همانند رقابت های لیگ شمال با هیجان بیشتری نسبت به رقابت های سال های گذشته برگزار شود و شاهد ظهور پدیده های جدید در بیس بال کشور باشیم.

طرح و تولید : ایران دروپال