اردوهای منظم و برگزاری لیگ عامل موفقیت تیم ملی بیس بال

اردوهای منظم و برگزاری لیگ بیس بال سبب شد تیم ملی در پاکستان بدرخشد.
کاشف رانا:

اردوهای منظم و برگزاری لیگ عامل موفقیت تیم ملی بیس بال

اردوهای منظم و برگزاری لیگ بیس بال سبب شد تیم ملی در پاکستان بدرخشد.

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال ایران، کاشف رانا سرپرست تیم ملی بیس بال ایران در مسابقات بیس بال کاپ آسیا 2015 با بیان این مطلب اظهار داشت: برای حضور در مسابقات غرب آسیا ، 4 اردو (3 اردو در بوشهر و یک اردو در اصفهان) برگزار گردید . با توجه به این که این اردوها در فواصل لیگ برگزار شد و از طرفی مسابقات لیگ هم منظم بود این رقابتها در کنار اردوهای تیم ملی باعث شد تیم با قدرت در پاکستان حضور یابد.

وی ادامه داد: جلسات هماهنگی برای سال جدید با حضور مسئولین انجمن داریم که برنامه های انجمن در دستور کار قرار می گیرد.

سرپرست تیم ملی بیس بال ایران در مسابقات غرب آسیا از رسانه های تصویری و مکتوبی خواست که اخبار رشته های بیس بال و سافت بال را پوشش بدهند تا این رشته ها رشد و توسعه پیدا نمایند. 

طرح و تولید : ایران دروپال