راهکارهای توسعه رسانه ای رشته ورزشی سافت بال در بین زنان

شناسه خبر : 375
93/10/16 - 11:30 2015-1-6 11:33:17
مقاله

راهکارهای توسعه رسانه ای رشته ورزشی سافت بال در بین زنان

این مقاله در سومین سمینار علمی ورزش ، زن ، رسانه ارائه شده است.

برای مشاهده با کیفیت اصلی ابتدا فایل را روی سیستم خود ذخیره و سپس مشاهده نمایید. 

کلید واژه ها

طرح و تولید : ایران دروپال