نظر رئیس فدراسیون پیرامون انجمن بیس بال

شناسه خبر : 355
93/10/7 - 17:20 2014-12-28 17:50:30
برای شنیدن گفتگوی محمد علیپور ریاست محترم فدراسیون انجمن های ورزشی با برنامه رو در رو شبکه رادیویی ورزش به لینک زیر مراجعه نمایید.
در برنامه رادویی رو در رو مطرح شد؛

نظر رئیس فدراسیون پیرامون انجمن بیس بال

برای شنیدن گفتگوی محمد علیپور ریاست محترم فدراسیون انجمن های ورزشی با برنامه رو در رو شبکه رادیویی ورزش به لینک زیر مراجعه نمایید.

صوت ها

طرح و تولید : ایران دروپال