ابلاغ حکم رئیس روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال

شناسه خبر : 338
93/9/22 - 13:04 2014-12-13 13:15:21
به دست رئیس انجمن بس بال و سافت بال صورت گرفت

ابلاغ حکم رئیس روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال

علیرضا ادیب طی حکمی سید محمد حسن امامی را بعنوان رئیس روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

در جلسه روز چهارشنبه مورخ 19 آذر ماه انجمن بیس بال و سافت بال کشور، علیرضا ادیب طی حکمی سید محمد حسن امامی را بعنوان رئیس روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. در این حکم آمده است:

جناب آقای سید محمد حسن امامی

با سلام

احتراماً با توجه به تجربه، تعهد و علاقمندی جنابعالی به امور ورزش بموجب این بلاغ بعنوان " رئیس روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال" منصوب میگردید.

امید است با اتکال به خداوند منان و بکارگیری اعضای متخصص و باتجربه با هماهنگی ایشان در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

 

                                                                         علیرضا ادیب

                                                          رئیس انجمن بیس بال و سافت بال 

طرح و تولید : ایران دروپال