جرأت ورزي و نه پرخاشگري

شناسه خبر : 314
93/9/3 - 20:54 2014-11-24 21:02:21
گردآورنده: آزاده وسيلي

جرأت ورزي و نه پرخاشگري

گردآورنده: آزاده وسيلي

-پيش نوشت نوشتار:

ماهيت برگزاري يك مسابقه بيس بال و يا سافت بال، ماهيتي حسي و ادراكي است بدين معنا كه در اين رشته بيش از رشته هاي ديگر فرد با تمام ادراك خود درگير در بازي مي شود و كانال ارتباطي داوران با بازيكنان و اجراي حكم قانون در بازي نه سوت و كارت كه كلام و علامت دست است و نحوه قضاوت در اين بازي نه تنها متكي به قوه بينايي كه بر اساس درك داور از قانون و قضاوت صحنه هاي بازي انجام مي گيرد. مربيان نيز در اداره تيم خود نه تنها بايد همه فاكتورهاي مربيگري در ساير رشته هاي ورزشي(علم تمرين، فيزيولوژي ، روانشناسي ورزشي، آسيب شناسي و...)  را بدانند بلكه بر اساس درك استراتژيك خود از هر صحنه بازي تيم خود را رهبري نمايند و با به كارگيري هوش و صبر و قانون تيم خود را در دست يافتن به امتياز بالاتر رهنمون شوند.

همچنين در اين دو رشته برخوردهاي خردمندانه داوران، مربيان و بازيكنان در هنگام مسابقه و تعامل مطلوب آنان با هم  نه تنها نشان حرفه اي بودن آنان در پست و جايگاه خود است بلكه به برگزاري كيفي مسابقه كمك نموده و رضايت همگان از فعاليت در اين دو رشته زيبا را فراهم كرده كه نتيجه آن ارتقاء فرهنگ جامعه بيس بال و سافت بال است. 

نكته اي كه اين نوشتار سعي در توجه دادن نظر خوانندگان به آن دارد، مسئله اي است كه به زعم گردآورنده آن با لحاظ آن توسط مربيان، داوران و بازيكنان در بازي بيس بال و سافت بال مي توان در زمان برگزاري مسابقه محيطي دلچسب تر و لذت بخش تر را فراهم آورد و فرهنگ ارتباطي اين رشته را غنا بخشيد.

مهارت جرأت ورزي و نه پرخشاگري مهارتي است كه در هنگام وقوع صحنه هاي چالش برانگيز بازي، بعضاً در بين اهالي جامعه بيس بال و سافت بال بسيار كمرنگ مي گردد. از اينرو اينجانب پرداختن به اين مفاهيم را اولا به خود توصيه نموده و سپس توجه به آن را براي همگان جامعه بيس بال و سافت بال كه رشد تك تك آنان را از خداوند مسئلت مي نمايم امري مفيد و يك ضرورت اجرايي مي دانم.

اين نوشتار متني گردآوري شده در طي زمان اندك تفكر در رابطه با مهارت جرأت ورزي است و مطالب آن از دو سايت موجود گردآوري شده است، لذا نه يك تحقيق علمي كه كاوشي ساده و كاربردي  است و اينجانب تحقيقات علمي و جامع در اين زمينه را به اهل علم و معنا مي سپارم.

-متن اصلي

ارتباط یکی از مهمترین زمینه های سلامت زندگی اجتماعی و منشأ فرهنگ و به عنوان زمینه و مبنای حرکت و ارتقای انسانی است که اگر ویروسی شود، بی شک پایه اصلی زندگی می لغزد و رضایت از آن محو می شود. در این میان ارتباط مؤثر با دیگران، مهارتی است که انسان را در موقعیّت ممتاز و بهتری قرار می دهد و دستیابی به موفّقیّت و خوشبختی را سهل تر می سازد. ارتباط مؤثر رابطه ای است که در آن شخص به گونه ای عمل می کند که در آن علاوه بر اینکه خودش به خواسته­هایش می رسد، افراد مقابل نیز احساس رضایت دارند. یکی از مهارت های ارتباط مؤثر، جرأت ورزی است. افرادی که از مهارت جرأت ورزی (حدّ وسط برخورد منفعلانه و پرخاشگری) بی بهره­اند، نمی توانند از خودشان دفاع نمایند؛ لذاست که غالباً در برخورد با دیگران منفعل، پشیمان و ترسو بوده و به جای اهمّیّت به نیازها و خواسته ای خود، از خواسته ها و نظر دیگران تبعیّت می کنند. جرأت ورزی مهارتی است در راه خودکارآمدی و خودکنترلی در افراد که اعتماد به نفس و عزّت نفس آنها را تقویّت می­کند. این مهارت که جزو مهارت های مقابله با خشم و همچنین بهترین روش ارتباط رضایت­بخش با دیگران است، بسان سایر مهارت های ارتباطی نیازمند دانش، تدبیر، مذاکره و انعطاف پذیری است.

دفاع از حقوق خود و اجازه بهره ‌جوئی از این حقوق را ندادن، تعریف جرأتمند بودن است. جرأت ورزي همچنین به معنای انتقال روشن آنچه در واقع می‌خواهید، احترام گذاردن به حقوق و احساسات خود و احترام گذاردن به حقوق و احساسات دیگران است.

·      تفاوت پرخاشگری و جرات ورزي

پرخاشگر بودن به معنای حمایت از خود به شیوه‌ای است كه در آن به حقوق دیگران تجاوز می‌شود. رفتار پرخاشگرانه نو‌‌عا تنبیه ‌گرانه، خصمانه ، سرزنش آمیز و تحكم جویانه است. پرخاشگری می‌تواند تهدید، توهین و حتی تنبیه بدنی را شامل شود. پرخاشگری می‌تواند شامل ریشخند، عبارات طعنه آمیز، غیبت و لغزش زبانی شود.

پرخاشگر بودن به معنی دفاع از حقوق خود به شیوه ای خصمانه است که فرد سعی می کند نیازها و خواسته های خود را از طریق غالب شدن، توهین و تحقیر دیگران برآورده کند که در این میان برای حقوق و خواسته دیگران اهمّیّتی قائل نیست. برای درک بیشتر تفاوت جرأت ورزی (حدّ وسط برخورد منفعلانه و پرخاشگری) با هر یک از رفتار انفعالی و پرخاشگرانه به مثالهای زیر دقّت نمایید. 1. فردی در صف خرید می خواهد خودش را جلوی شما جا بزند و می گوید: اجازه می دهید زودتر از شما خرید کنم؟ من عجله دارم. پاسخ انفعالی: خیلی خوب؛ پاسخ پرخاشگرانه: آهای، می خواهی چه کار کنی، برو آخر صف بایست؛ پاسخ همراه با جرأت ورزی: متأسفم، نمی توانم، من هم عجله دارم. 2. یکی از همکلاسی­ها جزوه درسی شما را برای شب امتحان طلب می­کند. پاسخ انفعالی: من خودم نیاز دارم، ولی باشد. پاسخ پرخاشگرانه: خیلی پررو هستی که شب امتحان چنین تقاضایی می کنی، فراموشش کن. پاسخ همراه با جرأت ورزی: خوشحال می­شدم به شما کمک کنم، از قبل برای مطالعه شب امتحانی برنامه ریزی کرده ام. ای کاش زودتر می­گفتید.

·      مزایای رفتار جرأتمندانه

1- از مهمترین مزایای جرأتمندی، احساس مثبتی است که فرد درباره خود دارد. افراد جرأتمند در مقایسه با افراد سازشکار و پرخاشگر درباره خود احساس بهتری دارند. آنها احساس عزّت نفس دارند و خود را شریف و عزیز می­بینند. 2- مردم افراد جرأتمند را صریح و صادق می­دانند و معتقدند چنین افرادی اهل چاپلوسی، تملّق و نفاق نیستند. این افراد آنچه را می توانند انجام دهند مطرح می­کنند. بنابراین مردم به چنین افرادي بیشتر اعتماد می­کنند؛ گرچه به ظاهر آن را نشان ندهند. 3- زندگی افراد جرأتمند، معنادار است. اینان به دیگران اجازه می دهند تا مستقل بیندیشند و عمل کنند و خود نیز افزون بر در دسترس قرار دادن خواسته هایشان، از زورگویی، تحکّم، زبونی و ذلّت فاصله می­گیرند.

 

منابع

http://gamsem.persianblog.ir/post/42/ 1.

http://socialwork.blogfa.com/post-31.aspx2.  

گردآورنده: آزاده وسيلي

کلید واژه ها

طرح و تولید : ایران دروپال