تصمیمات کمیته انضباطی انجمن درباره بازی تهران و گیلان

علیرضا ادیب رییس انجمن بیس بال و سافت بال در خصوص تصمیمات کمیته انضباطی انجمن توضیحاتی را ارائه داد.

تصمیمات کمیته انضباطی انجمن درباره بازی تهران و گیلان

علیرضا ادیب رییس انجمن بیس بال و سافت بال در خصوص تصمیمات کمیته انضباطی انجمن توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال رییس انجمن در خصوص اتفاقاتی که در مسابقه نمایندگان تهران و گیلان در دور برگشت لیگ شمال در سمنان رخ داده بود گفت: این موضوع در کمیته انضباطی انجمن بررسی و با توجه به آیین نامه انضباطی تصمیمات زیر گرفته شد:

-سیاوش عطایی بازیکن تیم خانه گستر گیل گیلان: 3 سال محرومیت  ( 1 سال قطعی و 2 سال تعلیقی )

طبق بند 12 ماده 62 آیین نامه انضباطی

-احمد رانگا بازیکن تیم خانه گستر گیل گیلان: محرومیت از 6 مسابقه (جلسه) رسمی  

طبق بند 6 ماده 62 آیین نامه انضباطی

-هومن ارجمندی بازیکن تیم خانه گستر گیل گیلان: محرومیت از 6 مسابقه (جلسه) رسمی  

طبق بند 6 ماده 62 آیین نامه انضباطی

-داود جباری بازیکن تیم آذرخش تهران : محرومیت از 6 مسابقه (جلسه) رسمی  

طبق بند 6 ماده 62 آیین نامه انضباطی

-احسان ابراهیمی صبا بازیکن تیم آذرخش تهران : محرومیت از 6 مسابقه (جلسه) رسمی  

طبق بند 6 ماده 62 آیین نامه انضباطی

-مجید ستاری بازیکن تیم آذرخش تهران : محرومیت از 4 مسابقه (جلسه) رسمی  

طبق بند 8 ماده 62 آیین نامه انضباطی

-علیرضا مهربانی بازیکن تیم خانه گستر گیل گیلان: محرومیت از 3 مسابقه (جلسه) رسمی    

-طبق بند 8 ماده 62 آیین نامه انضباطی

همچنین از آقایان ؛ کیوان رانا ، اکبر فرهادی از تیم آذرخش تهران و رامین احمدی  و امیر خلیق ساکت از تیم خانه گستر گیل گیلان که برای آرام کردن اتفاقات بوجود آمده همکاری و تلاش داشتند تقدیر و تشکر بعمل آمد.

ادیب با اشاره به اسامی دعوت شدگان به اردوی بوشهر تصریح کرد: تعدادی از این  افراد جزو نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی بودند ولی با توجه به نظر کمیته انضباطی از شرکت در آن محروم شدند.

شایان ذکر است انتشار این خبر بعنوان ابلاغ رسمی بحساب می آید و هرگونه اعتراض به احکام صادر شده می بایست بصورت مکتوب حداکثر تا یک هفته به دفتر انجمن تحویل شود. 

طرح و تولید : ایران دروپال