آینده روشنی پیشروی بیس بال خراسان رضوی است

شناسه خبر : 304
93/8/25 - 13:39 2014-11-16 13:41:12
عادل مشیریان:

آینده روشنی پیشروی بیس بال خراسان رضوی است

درکنار بازیکنان با تجربه از بازیکنان جوان در تیم بیس بال خراسان رضوی استفاده کردیم.

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال ایران، عادل مشیریان رئیس کمیته بیس بال استان خراسان رضوی با بیان این مطلب اظهار داشت: در کنار بازیکنان با تجربه از بازیکنان جوان در تیم بیسبال خراسان رضوی استفاده نمودیم و به همین دلیل نتوانستیم در لیگ منطقه شمال نتایج خوبی را کسب نمائیم اما آینده روشنی پیشروی تیم ما می باشد.

وی پیرامون داوری گفت: در لیگ منطقه شمال از داوران کم تجربه ای استفاده شد که این امر باعث می شود داوری در کنار این رشته نیز پیشرفت کند.

رئیس کمیته بیسبال استان خراسان رضوی ضمن تشکر از مسئولین کمیته برگزاری مسابقات گفت: از مسئولین انجمن بیس بال و سافت بال ایران می خواهم فصل مناسبی را برای برگزاری این مسابقات در نظر بگیرند. 

 

کلید واژه ها

دیدگاه ها

تیم خراسان از سال 78 در مسابقات کشور حضور دارد و تاکنون حتی یک بار هم مقام نیاورده! چطور آینده را روشن پیشبینی کردند ایشان؟! یعنی در 15 سال وقتی کاری نکرده چطور در آینده می خواهد کاری بکند؟
طرح و تولید : ایران دروپال