صدرنشینی باشگاه صنعتی پلیمر بوشهر (خورموج) در لیگ منطقه جنوب

شناسه خبر : 262
93/8/9 - 14:35 2014-10-31 14:52:07
مسابقات لیگ سافت بال منطقه جنوب با برگزاری 2 مسابقه به پایان رسید.
مسابقات لیگ سافت بال منطقه جنوب به پایان رسید:

صدرنشینی باشگاه صنعتی پلیمر بوشهر (خورموج) در لیگ منطقه جنوب

مسابقات لیگ سافت بال منطقه جنوب با برگزاری 2 مسابقه به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال، در آخرین روز از مسابقات این دوره باشگاه صنعتی پلیمر بوشهر (خورموج) با نتیجه 27 بر 12 باشگاه ریف اصفهان را شکست داد و صدر نشین این دوره از مسابقات شد.

در آخرین بازی نیز تیم هیات چهارمحال و بختیاری با نتیجه 7 بر صفر در برابر هیات جزیره کیش به پیروزی رسید.

به این ترتیب پس از تیم باشگاه صنعتی پلیمر بوشهر (خورموج) ، باشگاه ریف اصفهان ، هیات جزیره کیش و هیات چهارمحال و بختیاری دوم تا چهارم شدند.   

نتایج بدست آمده در 4 روز برگزاری مسابقات لیگ سافت بال منطقه جنوب در اصفهان به شرح زیر است:

روز اول:

باشگاه صنعتی پلیمر بوشهر (خورموج) 10 -  باشگاه ریف اصفهان 3

هیات جزیره کیش 35 - هیات چهارمحال و بختیاری 11

روز دوم:

باشگاه ریف اصفهان 19 - هیات جزیره کیش 2 (بازی اول)

باشگاه صنعتی پلیمر بوشهر (خورموج) 31 - هیات چهارمحال و بختیاری 7  (بازی اول)

باشگاه ریف اصفهان 13 - هیات جزیره کیش 3 (بازی دوم) 

باشگاه صنعتی پلیمر بوشهر(خورموج) 16- هیات چهارمحال و بختیاری 1 (بازی دوم) 

روز سوم:

باشگاه ریف اصفهان 29 - هیات چهارمحال و بختیاری 6 (بازی اول)

باشگاه صنعتی پلیمر بوشهر (خورموج) 19 - هیات جزیره کیش 4 (بازی اول)

باشگاه ریف اصفهان 14 - هیات چهارمحال و بختیاری 7 (بازی دوم)

باشگاه صنعتی پلیمر بوشهر (خورموج) 23 - هیات جزیره کیش 2 (بازی دوم )

روز چهارم:

باشگاه صنعتی پلیمر بوشهر (خورموج) 27 -  باشگاه ریف اصفهان 12

هیات جزیره کیش 0 - هیات چهارمحال و بختیاری 7

 

طرح و تولید : ایران دروپال