قراردادها بین بازیکن و باشگاه

شناسه خبر : 172
93/6/15 - 18:06 2014-10-12 19:08:20
 کلیه قراردادها بین بازیکن و باشگاه پس از مهر و امضاء هیئت استان و انجمن بیس بال و سافت بال کشور معتبر خواهد بود.

قراردادها بین بازیکن و باشگاه

کلیه قراردادها بین بازیکن و باشگاه پس از مهر و امضاء هیئت استان و انجمن بیس بال و سافت بال کشور معتبر خواهد بود.

اطلاعیه

قابل توجه بازیکنان و باشگاه های بیس بال و سافت بال

بدینوسیله ضمن یادآوری به اطلاع می رساند؛ کلیه قراردادها بین بازیکن و باشگاه پس از مهر و امضاء هیئت استان و انجمن بیس بال و سافت بال کشور معتبر خواهد بود و اعتراضات و شکایات احتمالی فقط در صورت داشتن اینگونه قراردادها رسیدگی خواهد شد.

روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال ایران

 

زمان انتشار: شنبه 15 شهريور 1393

 
طرح و تولید : ایران دروپال