انتصاب سرپرستان کمیته بیس بال و سافت بال شهرستان کامیاران

شناسه خبر : 1112
01/1/28 - 13:32 2022-4-17 14:34:05

انتصاب سرپرستان کمیته بیس بال و سافت بال شهرستان کامیاران

طی احکامی از سوی "عادل ویسی" سرپرست کمیته بیس بال و سافت بال استان کردستان، سرپرستان کمیته بیس بال و سافت بال شهرستان کامیاران منصوب شدند.

طی احکامی از سوی "عادل ویسی" سرپرست کمیته بیس بال و سافت بال استان کردستان، سرپرستان کمیته بیس بال و سافت بال شهرستان کامیاران منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال کشور، بر این اساس خانم "سمیرا فتحی" به عنوان سرپرست کمیته سافت بال و خانم "ثریا فتحی" به عنوان سرپرست کمیته سافت بال شهرستان کامیاران از توابع هیات انجمنهای ورزشی استان کردستان منصوب و معرفی شدند.

طرح و تولید : ایران دروپال