انتصاب مسئول بیس بال و سافت بال جزیره کیش

شناسه خبر : 1046
00/4/23 - 10:44 2021-7-14 11:46:25
طبق هماهنگی انجمن بیس بال و سافت بال کشور با موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش، مسئول بیس بال و سافت بال این جزیره منصوب شد.

انتصاب مسئول بیس بال و سافت بال جزیره کیش

طبق هماهنگی انجمن بیس بال و سافت بال کشور با موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش، مسئول بیس بال و سافت بال این جزیره منصوب شد.

طبق هماهنگی انجمن بیس بال و سافت بال کشور با موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش، مسئول بیس بال و سافت بال این جزیره منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال کشور، بر این اساس "محمد بهرام مصیری" به عنوان مسئول بیس بال و سافت بال جزیره کیش منصوب و معرفی شد.

طرح و تولید : ایران دروپال