دلیجه

28 مرداد 1394 - 7:21
با حضور انجمن بيس بال و سافت بال ایران به عنوان يكي از حاميان ،آیین تجلیل از پهلوانان طبیعت عصر بیست...
28 مرداد 1394 - 6:54
با حضور انجمن بيس بال و سافت بال ایران به عنوان يكي از حاميان ،آیین تجلیل از پهلوانان طبیعت برگزار...
21 تير 1394 - 7:01
تصویر مورد نظر انجمن بیس بال و سافت بال از "دلیجه" به منظور استفاده روی بازوی سمت راست پیر...
20 تير 1394 - 10:12
انجمن بیس بال و سافت بال حامی " دلیجه " شاهین بلند پرواز ایران زمین است.
19 خرداد 1394 - 21:53
در مراسم روز جهانی سافت بال انجمن بیس بال و سافت بال بعنوان حامی " دلیجه " شاهین بلند پروا...
طرح و تولید : ایران دروپال