چندرسانه ای

30 بهمن 1393 - 14:00
مردم خبر ندارند كه ايران تيم ملي بيسبال دارد؛
روزنامه اعتماد در شماره روز پنجشنبه 30 بهمن ماه در صفحات 10 و 11 در گزارشی مفصل به بررسی بیس بال و س...
7 دى 1393 - 17:20
در برنامه رادویی رو در رو مطرح شد؛
برای شنیدن گفتگوی محمد علیپور ریاست محترم فدراسیون انجمن های ورزشی با برنامه رو در رو شبکه رادیویی و...
29 مهر 1393 - 3:45
گزارشگر شبکه فونیکس چین همزمان با برگزاری اردوی انتخابی تیم ملی سافت بال ( 30 تیر لغایت 5 مرداد ) ا...

صفحات

طرح و تولید : ایران دروپال