اطلاعیه ها

2 آذر 1395 - 20:00
اطلاعیه
کمیته برگزاری مسابقات انجمن در اطلاعیه ای آیین نامه و جدول مسابقات دور نهایی لیگ بیس بال کشور در سا...
26 آبان 1395 - 20:58
طی حکمی از سوی سرپرست انجمن بیس بال و سافت بال
بهرام کاردان سرپرست انجمن طی حکمی محمد حسین شاه محمودی را به سمت "مسئول کمیته داوران انجمن بیس...
15 آبان 1395 - 14:41
اطلاعیه
کمیته اجرایی مسابقات انجمن بیس بال و سافت بال در اطلاعیه ای آیین نامه اجرایی و جدول مسابقات دور برگش...
9 آبان 1395 - 10:47
طی حکمی از سوی سرپرست انجمن بیس بال و سافت بال
بهرام کاردان سرپرست انجمن، طی حکمی علیرضا ادیب را به سمت مشاور خود در انجمن بیس بال و سافت بال منصوب...
3 آبان 1395 - 10:10
تهران میزبان مسابقات دور برگشت لیگ بیس بال منطقه شمال
این دور از مسابقات با حضور چهار تیم هیأت انجمن های ورزشی استان خراسان، هیأت انجمن های ورزشی استان قم...
21 شهريور 1395 - 20:50
اطلاعیه
تاریخ ورود تیم ها سه شنبه 23 شهریور ماه خواهد بود و مسابقات مطابق جدول ذیل برگزار می گردد.
31 تير 1395 - 21:56
با حکم رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی
محمد علیپور، رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی با حکمی هومن منصوریان را به سمت سرپرستی نایب رئیس انجمن ب...
31 تير 1395 - 21:52
طی حکمی از سوی سرپرست انجمن
بهرام کاردان، سرپرست انجمن بیس بال و سافت بال ایران طی حکمی محمد حسین شاه محمودی را به سمت نایب رئیس...
31 تير 1395 - 21:46
طی حکمی از سوی سرپرست انجمن
بهرام کاردان، سرپرست انجمن بیس بال و سافت بال ایران طی حکمی سیده الهه میرشجاعی را به سمت مسئول امور...
31 تير 1395 - 21:34
طی حکمی از سوی سرپرست انجمن
بهرام کاردان، سرپرست انجمن بیس بال و سافت بال ایران طی حکمی کاشف رانا را به سرپرستی کمیته استعداد یا...
28 تير 1395 - 10:59
در راستای راه اندازی سازمان لیگ
انجمن بیس بال و سافت بال در راستای سیاست راهبردی خود مبنی بر راه اندازی سازمان لیگ از مربیان و سرپرس...

صفحات

طرح و تولید : ایران دروپال